Alternativna goriva

Goriva mala

Sve veće cijene nafte tjeraju nas da tragamo za raznim alternativnim vrstama goriva. Zahtjevi za “zelenim” izvorima energije ne prestaju, pa istraživanja na ovom polju postaju imperativ i pored određenog broja “onih” koji od nafte imaju itekako koristi. Svjedoci smo više-manje uspješnih pokušaja primjene snage vjetra, elektro motora, hibridnog i raznih ostalih pogona u cilju smanjivanja zavisnosti od fosilnih goriva i potpunog zagađenja, kojem smo svakim danom sve bliže. Dok većina nas zna za vrste goriva koje su našle primjenu u automobilskoj industriji, brojni pokušaji izrade alternativnih goriva ostaju bez adekvatne primjene u svakodnevnom životu. Da bi neko gorivo ušlo u masovnu primjenu potrebno je zadovoljiti određene kriterije, što je vrlo važno. Takvo gorivo mora proizvoditi više energije uz manje troškove, mora biti široko rasprostranjeno i to u velikim količinama. Na kraju ono najvažnije, mora proizvoditi minimalno zagađenje okoline. Jasno je da sve to nije lako poštovati, pa shodno tome imamo razna a koji puta na prvi pogled čudna rješenja, no moramo znati da u nizu pokušaja leži tajna budućeg opstanka nas i cjelokupne planete na kojoj živimo.
Jedan od primjera bio je da se smeće (papir, plastika, vrtni otpad i sl.) pretvaraju u biodizel. Iako se, vjerovali ili ne, pričalo da ova tehnologija predviđa i korištenje tijela uginulih mačaka, to se na kraju pokazalo kao neistina. Ovako dobiveno gorivo daleko je jeftinije od onog koje se kupuje na pumpama no tehnološki proizvodnja je nedovoljno napredovala, i još je u fazi postepenog ali sporog napredovanja.
Etanol, koji se dobiva fermentacijom šećera, također je jedna od opcija. Iako ovaj alkohol već ima primjenu u nekim utrkama, njegova ekonomska neisplativost ostavila ga je po strani kada govorimo o komercijalnoj primjeni u široke svrhe.
Slična je priča i sa piljevinom, koje ima dosta, ali na čiju se masovnu primjenu čeka i to iz razloga što se prilikom njenog sagorijevanja oslobađa metan, jedan od najodgovornijih među plinovima koji izazivaju efekt staklenika.
Jedan od najbizarnijih i vrlo smiješnih načina dobivanja goriva je upotreba iskorištenih pelena uz pomoć postupka koji se zove piroliza, a koji se zasniva na zagrijavanju materijala u okruženju bez kisika. Ovaj način dobivanja alternativnog goriva mogao bi imati široku primjenu imajući u vidu koliko se iskorištenih pelena svakog trenutka na našoj planeti baci u smeće.
Ako su pelene dostupne, onda je solarna energija doista poklon prirode koji tako i tako premalo iskorištavamo. Interesantno je da se ovdje radi i o ispitivanjima posebne vrste boja sve u svrhu što većeg privlačenja dragocijenih sunčevih zraka.
Još interesantniji je pokušaj indijske kompanije Tata Motors koja je radila je na razvoju automobila sa pogonom na komprimirani zrak. Princip rada zasniva se na spremniku sa CO2 koji izbacuje zrak usmjeravajući ga prema malom klipnom motoru koji okreće radilicu, i na taj način pokreće automobil. Iako ova tehnologija ne zahtjeva nikakvo “obnavljanje” njena potencijalna primjena može biti znatno ograničena uslijed vrlo loših performansi koje automobili sa ovakvim pogonom mogu imati. Procjena maksimalne brzine kod ovakve vrste pogona je najviše 50km/h, o ubrzanju nećemo no bolje i to nego pješice.
Kako slane vode ima u izobilju, znanstvenici su radili i na njenoj primjeni u auto industriji. Iako se došlo do zaključka da morska voda može na određene načine postati izvor energije, sa istraživanjima se naglo prestalo. Možda je to dalo predobre rezultate pa su se oni koji predobro žive od preostalih zaliha nafte zamislili, i malo “usporili” razvoj dobijanja ove vrste alternativnog goriva.
Nešto manje u izobilju ima biometana, odnosno plina koji se uglavnom nalazi na velikim odlagalištima otpada, a koji bi sakupljen i komprimiran jednog dana mogao postati vrlo ozbiljna zamjena za naftu.
Dosta nade polaže se u alge kao određenu vrstu potencijalnog goriva. Ovdje se otišlo dosta daleko te kroz upotrebu ulja koje se dobiva iz algi već sada možemo dobiti zavidnu količinu biodizela izvrsne kakvoće.
Bilo kako bilo moramo raditi na novim vrstama goriva i izvora energije. Neki nam već desetljećima stoje doslovno pred nosom a nismo bili u stanju, ili nismo željeli uložiti dovoljno energije i novaca kako bi ih iskoristili, no to vrijeme svakako dolazi.


  
Sva prava pridržana © DSH Mreža d.o.o. 2008 — Developing: Paralaksa d.o.o.