Krovišta

Krovista

Krov nudi više od zaštite protiv vjetra i vremenskih neprilika. Već prema obliku, nagibu i materijalu, prema krovnoj konstrukciji i oblikovanju detalja, „peta fasada“ predstavlja bitan oblikovni element objekta. Osim toga izgrađeni krovovi i krovne terase nude dodatni prostor za stanovanje. Odluka o tome kakav je krov najbolji za kuću ovisi od više faktora: od geografskog položaja i klime, o planiranoj uporabi, o tlocrtu kuće, o raspoloživom buđžetu i konačno o osobnom ukusu.

Od okruglog do kutnog: Krovovi svih oblika
Najčešći oblici krova su sedlasti/dvostrešni krov, ravni krov, jednostrešni krov, četverovodni krov, šatorasti krov i sl. S kosim ili ravnim krovnim prozorima oblici mogu varirati. Moguće je naravno i kombiniranje oblika, recimo kao kada se dva građevinska oblika prožimaju ili kada se pokrivaju različiti oblici kuće. Moderna građevinska tehnika omogućuje realizaciju najrazličitijih oblika krova. Viseće i sklopive konstrukcije, krila, izmjenjivi krovovi su tehnički već odavno izvedivi, samo je uvijek aktualno pitanje troškova.

Krovne konstrukcije: Od drveta preko čelika do betona
Kod kuća za stanovanje s nagnutim krovovima drvene su konstrukcije obično prvi izbor. Tesarski izrađeno krovište dokazalo se kroz stoljeća i lako se može prilagoditi modernim zahtjevima. Krovni prozorčići, trbušasti tornjevi, sve se to može napraviti od drveta. Ugradnja krovnih prozora između rogova također je moguća naknadno. Tipične konstrukcije od drveta su krovovi s rogovima. Krovovi s rogovima sa šupljim gredama sa i bez krovne stolice. Kod većih raspona se koriste ili specijalni rešetkasti drveni nosači ili spojevi od ljepljenih drvenih slojeva.
Nosive krovne konstrukcije od čelika rijetko se koriste u stanogradnji, uglavnom u industrogradnji. Čelični nosači se postavljaju ili nagnuto ili ravno te se već prema statičkim sistemima zavaruju, učvršćuju nitnama ili vijcima.
Kod ravnih krovova je nosivi sloj često od betona. Izrađuje se kao katni strop s integriranim prstenastim sidrima, mogu preuzimati velike terete, primjerice kada se vrši ozelenjavanje krova biljkama.

Pokrivanje krova: Od opeke preko trstike do trave
Pokrivanje krova opekom je vrlo rasprostranjeno, jer je opeka već stoljećima dokazani građevinski materijal.
Glazirana opeka nudi posebnu zaštitu od vremenskih utjecaja. Odabir ovisi o obliku krova, nagibu krova, te naravno o osobnom ukusu i buđžetu.
Krovne ploče od finog betonskog granulata predstavljaju cjenovno povoljniju alternativu od opeke od ilovače. Zaštitom površine omgućena je postojanost na utjecaj atmosferilija. Betonske krovne ploče se također mogu dobiti u svim uobičajenim formatima i samo pravi stručnjak iste može razlikovati od proizvoda drugih materijala.

Škriljevac:
Za kvalitetna i dugotrajna pokrivanja novim materijalima pogodan je škriljevac. Postavljaju se prema geometrijskom rasporedu, primjerice kao pravokut, šestokut, osmokut ili prema polukružnim šablonama, i to kao staronjemačko pokrivanje krova ili kao njemačko pokrivanje prema šablonama sličnim ribljoj krljušti.

Metal:
Posebno su izdrživlji i dugovječni krovovi s pokrivanjem od metala. Veći troškovi nabavke se amortiziraju nakon niza godina. Materijal se polaže limarskom tehnikom, krov se praktično ne treba održavati, a tijekom određenog vremena se stvara na površini patina, koja nudi prirodnu zaštitu od vremenskih utjecaja. Metal omogućuje oblaganje najrazličitijih krovnih oblika. Kao građevinski metali se najčešće koriste bakar, cink, aluminij ili plemeniti čelik.Drvena šindra:
Tradiciju pokrivanja krovova šindrom od crnogoričnog drveća i hrastovine imaju prije svega podneblja bogata šumama, recimo Južna Njemačka. Šindra se polaže slobodno na krov trostrukim pokrivanjem, te se opterećuje kamenjem.

Ozelenjeni krovovi:
Većina gradova potiče instaliranje zelenih krovova ili takozvane travnate krovove, jer se tu akumulira, potroši ili ispari i do 20 posto oborinskih voda, koje se inače dreniraju s uobičajenih krovova i otiču uglavnom u uređaje za pročišćavanje. Travnati krovovi se uglavnom sastoje od donje nosive konstrukcije s najviše 45° nagiba te konstrukcije od omotača krova, zaštitnog sloja za korijenje, drenaže, filtarskog sloja i supstrata. Svojom konstrukcijom i rasporedom slojeva zeleni krovovi aktivno sudjeluju u ljetnoj toplinskoj zaštiti.

Konstrukcija krova: Hladan, topao, reverzibilni?
Krovovi se ne razlikuju samo po obliku i pokrivanju, već se razlikuju i konstrukcijski. Kod ventiliranog, takozvanog hladnog krova je termoizolirana, nosiva konstrukcija razdvojena od omotača krova zračnim slojem.
Kod nagnutih, ali i ravnih krovova zrak može ventilirati kroz taj sloj te transportirati vlagu, ali i toplinu iz krova u ljetnom razdoblju. Rizik od građevinskih oštećenja je kod ventiliranih konstrukcija značajno manji nego kod neventiliranih toplih krovova. Vlaga nastala usljed toplinskih mostova ili konstrukcijskih grešaka ostaje u građevinskom elementu i trajno vodi ka stvaranju plijesni.

Alternativa za ravni krov:
Kod reverzibilnog krova se na nosivu konstrukciju nanose direktno dva sloja polimer-bitumenske ljepenke. Na to se zatim postavlja vodootporna termoizolacija, postojana na mraz, čije su ploče povezane međusobno po principu pera i utora. Zatim još i šljunčani zasip, ploče za hodanje ili zeleni krov i – gotovo.

Pribor za krov: Praktični ukrasi za krov
Krov mora ispuniti različite funkcije i zahtjeve, za koje je osim krovne nosive konstrukcije i pokrivača potreban čitav niz pomoćnih elemenata: žlijebovi i žlijebne cijevi za odvodnju kišnice, snjegobrani, opeka za odzračivanje, učvršćenje za antenu, pristup krovu i rešetke za penjanje za dimnjačara, zaštitna rešetka za ptice - od gotovog krovnog prozora pa do prozora na površini krova.


 Sva prava pridržana © DSH Mreža d.o.o. 2008 — Developing: Paralaksa d.o.o.