VIESSMANN SOLARNI KOLEKTORI

Viessmann 1

Svjetska novost, Viessmann solarni kolektori s automatskom zaštitom od pregrijavanja
Velika kolektorska polja vode do velikog solarnog prinosa i impresivnih energetskih ušteda. Međutim, tako velike površine solarnih kolektora mogu rezultirati s dugim periodima stagnacije i posljedično nastankom pare, jer se raspoloživa toplinska energija ne može iskoristiti. To može, na primjer, biti slučaj ljeti na kontinentu kada su ukućani na godišnjem odmoru ili u priobalju tijekom proljeća i jeseni kada je potrošnja znatno snižena u odnosu na ljetni period. Ako prijenos topline na spremnik potrošne tople vode ili na akumulacijski spremnik više nije moguć, jer su spremnici kompletno zagrijani, cirkulacijska crpka se isključuje i solarni kolektori odlaze u stagnaciju. Ako daljnje solarno zračenje pada na kolektore, temperatura u kolektorima će rasti dok solarni medij za prijenos topline ne ispari, uzrokujući visoki toplinski šok na sistemske komponente kao što su brtve, crpke, ventili i sam solarni medij. S inovativnim slojem apsorbera ThermProtect u Vitosol 100-FM i Vitosol 200-FM pločastim kolektorima automatski se zaustavlja apsorpcija topline te ne dolazi do stvaranja pare.

THERMPROTECT – PAMETNI SLOJ APSORBERA
Viessmann je patentirao tehniku ThermProtect koja zaustavlja primitak sunčeve energije u ovisnosti o temperaturi. Iznad temperature od cca. 75 °C mijenja se kristalna struktura apsorberskog sloja, kolektor se počne automatski samostalno hladiti zračeći višak topline u okolinu i istovremeno se smanjuje predaja topline s kolektora na instalaciju grijanja. Zbog toga je maksimalna temperatura u kolektoru značajno snižena i spriječeno je nastajanje pare u solarnom krugu. Time su zaštićene komponente solarnog sistema jer u protivnom kod povećanog temperaturnog opterećenja dolazilo je do stvaranja pare koja oštećuje komponente solarnog sistema. Sa sniženjem temperature kolektora kristalna struktura se vraća u svoje prvobitno stanje.
Više od 95% dozračene solarne energije može biti apsorbirano i pretvoreno u toplinu, samo preostalih pet posto se reflektira. Promjena kristalne strukture je neograničeno reverzibilna i funkcija je trajno dostupna. ThermProtect kod kolektora Vitosol 200-FM i Vitosol 100-FM daje u usporedbi s konvencionalnim kolektorima također i veći prinos, budući da kolektori nikada ne ulaze u fazu stagnacije i mogu ponovno opskrbljivati toplinom u svako doba.
Najveća prednost novih Vitosol solarni kolektora što njihova funkcionalnost ne ovisi o elektronskoj regulaciji, o nestanku struje ili o pogreškama na instalaciji, oni se potpuno automatski štite od pregrijavanja i kao takvi su jedinstveni na tržištu.


 Sva prava pridržana © DSH Mreža d.o.o. 2008 — Developing: Paralaksa d.o.o.