Efikasnije protiv moždanog udara

mozdani udar

Posljednjih godina moguće je efikasno liječenje moždanog udara i zaustavljanje oštećenja moždanog tkiva, ali samo kada se u odgovarajuću ustanovu stigne unutar 2-3 sata od početka prvih simptoma.


Ukoliko se u ovoj ranoj fazi moždanog udara primjeni odgovarajuća terapija, moguće je ponovno uspostavljanje cirkulacije u moždanom tkivu. Tada su posljedice moždanog udara daleko manje i kod velikog broja bolesnika neurološka oštećenja se potpuno povlače. Efekti primjene trombolize su veći ukoliko se terapija da u što kraćem vremenu u odnosu na nastanak simptoma. Primjena ove terapije poslije 4,5 sati od nastanka moždanog udara nema više povoljan efekt, a može biti i opasna zbog povećanog rizika od komplikacija. Bolesnik kod kojeg se primjeni tromboliza ima oko 30% više nade da nakon tri mjeseca bude bez ili sa minimalnim neurološkim smetnjama u usporedbi sa bolesnikom kod kojeg ova terapija nije primjenjena.
Trombolitička terapija primjenjuje se na mali postotak oboljelih od moždanog udara. Jedan od glavnih razloga je kasni dolazak u bolnicu kada se ova terapija više ne smije primjeniti, kao i komplikacije koje mogu nastati kod osoba sa stanjima ili bolestima koje bi mogle povećati rizik od krvarenja. Nije moguća ni njena primjena kod najtežih oblika moždanog udara sa komom. Iz ovih razloga odluka o primjeni terapije nije jednostavna i može se donijeti jedino u odgovarajuće opremljenim bolnicama sa stručno obučenim osobljem za njenu primjenu.


 Sva prava pridržana © DSH Mreža d.o.o. 2008 — Developing: Paralaksa d.o.o.