MARKETING:
info@hrsemafor.hr

 

 

 

 

GRAFIČKA PRIPREMA:
HR SEMAFOR

 

 

 

DINAMIKA IZLAŽENJA:
7 BROJEVA GODIŠNJE

  

 

 

IZDAVAČ:
HR SEMAFOR

 

 

 

 

DISTRIBUCIJA

NA FREKVENTNIM RASKRIŽJIMA

NA BLAGAJNAMA BAUHAUS CENTARA

 

 

 

 

ISSN: 1846-7849

 

 


 

 

 

Hr Semafor, besplatni dvomjesečnik sa kojim ćete za primjerenu cijenu oglasa postići trenutan i vrlo dobar odaziv oglašavanja,  prisutan je na tržištu već deset godina i tiska se na sjajnom 90 gramskom papiru u tiraži od 20 000 primjeraka u obimu od 32 do 64 stranice. HR Semafor prepoznatljivim manjim formatom lako pronalazi mjesto u automobilima i kao besplatan medij oduvjek je bio dobro prihvaćen i rado uziman. Diobu vrši dobro educirana i uhodana ekipa kolportera koja svaki primjerak daje direktno u ruke vozaču ili suvozaču tako da HR Semafor nema remintende i dijeli se do posljednjeg primjerka. Dioba na raskrižjima vrši se tri do četiri dana u trajanju 4 do 6 sati dnevno i potpuno je transparentna a svaki oglašivač unaprijed dobiva mailom mjesta i vrijeme, te primjerak poštom. Dioba na blagajnama Bauhaus centara u Hrvatskoj, (Zagreb - Jankomir, Žitnjak, Buzin) teče neovisno o vremenskim uvjetima a blagajne se nadopunjavaju svakih dva do tri dana. Prednost uzimanja i zamječivanja oglasa u HR Semaforu je veći broj interesantnih članaka, tematski podjeljenih u rubrike Automobili, Ljepota i zdravlje te Gradnja i opremanje. Posebna pogodnost je besplatna izrada vašeg oglasa. Dovoljno je poslati nam osnovne materijale i želje mailom i naša grafička priprema napravit će Vaš oglas i poslati ga na doradu ili autorizaciju -gratis.

PROVJERITE NAŠU ČITANOST JER HR SEMAFOR JE BESPLATAN I NEMA REMINTENDE.

 

Marketing

info@hrsemafor.hr
Sva prava pridržana © DSH Mreža d.o.o. 2008 — Developing: Paralaksa d.o.o.